Seminarium dla Stacji Kontroli Pojazdów

Terminy:

17.04.2015 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika Sala 33
ul. Katowicka 50
45-061 Opole

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Piątek, 17.04.2015 10:00 - :


Informacje

W związku z końcem okresu przejściowego dla przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym – dotyczących stacji kontroli pojazdów, które powinny uzyskać w 2015 r. nowe poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych TDT, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. w NOT Opole odbędzie się seminarium dla kierowników SKP.

 

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Aktualne wymagania dla podstawowych i okręgowych SKP w zakresie wyposażenia i lokalowym.
  • Wyposażenie SKP z koniecznością niezbędnej certyfikacji (– odpowiedniej do nowego zakresu badań po 1-01-2016 r.
  • Metody minimalizacji kosztów koniecznej certyfikacji urządzeń.
  • Konieczne doposażenie posiadanych urządzeń do wymaganego zakresu.
  • Tendencje w urządzeniach do badań technicznych w zakresie analizy splin, badania hamulców i amortyzatorów.

 

            W ramach opłaty wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują przygotowane materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

 

Udział biorą: eksperci i specjaliści z zakresu przepisów dotyczących stacji kontroli pojazdów, przedstawiciel producenta urządzeń oraz urzędowy nadzór nad SKP.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 17-04-2015 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej nr 33 NOT w Opolu ul. Katowicka 50.  Zgłoszenie na  szkolenie prosimy przesłać faksem/ telefonicznie 77 453-71-87 lub e-mailem: not@not.opole.pl.

Koszt udziału wynosi 250,- zł. brutto.

Należność płatna przelewem na nasze konto lub gotówką w dniu seminarium.

Seminarium dla Stacji Kontroli Pojazdów

PLN
netto

Terminy:

17.04.2015 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika Sala 33
ul. Katowicka 50
45-061 Opole

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Dobrowolska
77/4537187