Instruktor nauki jazdy

Terminy:

11.04.2015 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Katowicka 50
45-061 Opole

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 11.04.2015 09:00 - :


Informacje

Kurs instruktora nauki jazdy - umożliwia zatrudnienie w charakterze instruktora 
w ośrodkach szkolenia kierowców, lub prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowej.

Niżej wymienione pozycje należy dostarczyć do nas najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  • prawo jazdy z kategorią "B" posiadaną przez okres minimum 2 lat (ksero)
  • orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego do badania kierowców lekarza
  • orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego do badania kierowców psychologa,
  • zapytanie o niekaralność (za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym) wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny
  • zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)

Ilość godzin kursu podstawowego:    215 godzin (130 godz. Teorii + 85 godz. praktyki)

(możliwość poszerzenia uprawnień na szkolenie w zakresie kategorii A, B+E, C, C+E,  D).

Czas trwania kursu podstawowego: 3,5 miesiąca (soboty i niedziele w trzecim miesiącu
również w inne dni tygodnia)
Koszt szkolenia kategorii B: 2 700 zł
Egzamin: przed komisją powołaną przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej

 

Uczęszczając u nas na szkolenie otrzymujesz materiały szkoleniowe.

Podczas przerw zapewniamy kawę, herbatę, wodę.

Instruktor nauki jazdy

PLN
netto

Terminy:

11.04.2015 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Katowicka 50
45-061 Opole

Dodatkowe informacje: