Opinie o Innowacyjności

ZAMÓW TERAZ   POZOSTAŁE USŁUGI

Ośrodek Innowacji NOT działający przy NOT FSNT Rada w Opolu jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii o innowacyjności ("Opinia musi być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art.2, pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. Nr 238, poz.2390 z poźn. zmianami) tj. stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, którego zakres działania jest związany z inwestycją). Opinia o innowacyjności jest sporządzana dla przedsiębiorcy planującego zakup lub wdrożenie nowoczesnych maszyn lub technologii. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii lub urządzenia jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dajacej w efekcie nowy produkt lub proces. Dla firm ubiegających się o dofinansowanie opinia o innowacyjności to niezbędny element dokumentacji aplikacyjnej. Oferujemy wydawanie wiążących opinii dla wielu dziedzin gospodarki, w konkurencyjnych cenach i krótkich terminach.

Izabela Bożko

Telefon: 77/40 66 842
e-mail: i.bozko@not.opole.pl
Imię i Nazwisko Kategoria:
Adres e-mail Telefon Wiadomość Przepisz kod z obrazka captcha Odśwież obrazek PRZEŚLIJ