Zarząd

Prezes zarządu

Adam Rak

Członkowie Zarządu

Jan Mizera

Henryk Drążek

Teodor Bek

Jan Broniewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Leszek Jacuk

Członkowie

Wacław Gil

Stanisław Pawlik

Stanisław Staniszewski

Dyrekcja

Dyrektor biura

Jan Broniewicz